24. Köphultasjön 

Biologiska och landskapsmässiga värden.

Beskrivning

Köphultasjön är en sänkt och grund sjö. Den har gyttjiga stränder och håller på att växa igen. Ruggar av vass, bredkaveldun och säv är vanliga. På grunt vatten finns bl.a. sydbläddra.

Källa

17

Klass

N3

Bibehållande av värden

  • Fri utveckling av sjön

Se på karta

/skane/SiteCollectionImages/sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/vald-i-nara-relationer/samverkan/sepakarta.jpg

Köphultasjön.pdf