Stadsarkitektdagar

Här kan du hitta material från 2015 års stadsarkitektdag.

Stadsarkitektdagen 2015 i Tomelilla

Tema: Markhushållning i planeringen – några perspektiv på jordbruksmarken

2015 års stadsarkitektdag hölls den 22 september i Skåne Tranås i Tomelilla kommun. Syftet med dagen var att ge olika perspektiv på frågan om markhushållning och jordbruksmarken samt lansera ett nytt planeringsunderlag:  Markhushållning i planeringen - Jordbruksmarken i Skåne.

För er som inte hade möjlighet att delta finns några av föreläsningarna filmade att ta del av här, samt föreläsarnas presentationer.

Sofi Sundin berättade om Jordbruksverkets nya stödverktyg för att värna jordbruksmarken i den kommunala planeringen.  

Anders Malmer från SLU gav ett globalt och långsiktigt perspektiv på jordbruksmarken utifrån de utmaningar som minskande arealer per person, ett ökat matbehov och klimatförändringarnas påverkan innebär. 

Enar Magnusson gav ett näringslivsperspektiv på frågan om jordbruksmarken och konstaterade att klimatförändringarna kommer att gynna grönsaksodlingen i Skåne men även innebär utmaningar för Findus som kan behöva ställa om delar av produktionen.

Dagen avslutades med en guidad visning av Bollerups lantbruksinstitut av Margareta Nörregård samt en visning av Bollerups borg som Malmös stadsantikvarie Anders Reisnert stod för.

Material stadsarkitektdagen 2015

Planeringsunderlag

Markhushållning i planeringen - Jordbruksmark i Skåne

Filmade föreläsningar