Vem kan svara på din fråga?

Vi som jobbar på enheten för samhällsplanering arbetar bland annat med översikts- och detaljplaner. Här får du veta vem som arbetar med vad och vem du kan kontakta i olika planfrågor.

Frågor om översiktsplanering?​

Kajsa Palo är enhetschef och ansvarar för enhetens arbete.
Hanne Romanus är samordnare för arbetet med översiktsplaner. Har du frågor om översiktsplanering ska du därför vända dig till henne, på hanne.romanus@lansstyrelsen.se eller 010-224 13 52.

Frågor om detaljplanering?​

Har du frågor om detaljplaner, ska du i första hand vända dig till plansamordnaren Sofie Helgesson, på sofie.helgesson@lansstyrelsen.se  eller 010-224 17 42

Personer på enheten som handlägger översiktsplaner och detaljplaner ansvarar för att samordna yttranden till kommunen med andra personer inom Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter. De som handlägger detaljplaner är:

Hanne Romanus
hanne.romanus@lansstyrelsen.se 
010-224 13 52

Ola Jönsson
ola.jonsson@lansstyrelsen.se
010- 224 14 21            

Anna-Mary Foltýn
anna-mary.foltyn@lansstyrelsen.se 
010-224 13 25                                                                              

Stina Westlin
kristina.westlin@lansstyrelsen.se 
010-224 16 93                                                                                    

Lena Palenius
lena.palenius@lansstyrelsen.se 
010-224 15 58

Lisa Hofer
lisa.hofer@lansstyrelsen.se
010-224 15 93

Tony Davidsson
tony.davidsson@lansstyrelsen.se
010-224 17 23

Samu Pöppönen
samu.popponen@lansstyrelsen.se
010-224 17 12

Hanna Sahlström Negash
hanna.sahlstrom.negash@lansstyrelsen.se
010-224 12 78

Kontakta kommunen om du har frågor om bygglov

Har du frågor om bygglov ska du i första hand kontakta din kommun.

Om du är nyfiken på status i ett specifikt ärende, är det bäst att vända dig till skane@lansstyrelsen.se eller 010 - 224 10 00 för att be att bli lotsad till rätt person på rättsenheten som kan ditt ärende. På rättsenhten arbetar jurister.

På enheten för samhällsplanering är denna person bäst att kontakta för allmänna frågor om bygglov och förhandsbesked. 

Anna Jansson Thulin
anna.jansson.thulin@lansstyrelsen.se
010-224 13 97