Vem kan svara på din fråga?

Vi som jobbar på enheten för samhällsplanering arbetar bland annat med översikts- och detaljplaner. Här får du veta vem som arbetar med vad och vem du kan kontakta i olika planfrågor.

Frågor om översiktsplanering?​

Kajsa Palo är enhetschef och ansvarar för enhetens arbete. Hanne Romanus är samordnare för arbetet med översiktsplaner. Har du frågor om översiktsplanering ska du därför vända dig till henne, på hanne.romanus@lansstyrelsen.se eller 010-224 13 52.

Frågor om detaljplanering?​

Har du frågor om detaljplaner, ska du i första hand vända dig till plansamordnaren Tina Weberg, på tina.weberg@lansstyrelsen.se eller 010-224 16 55

Personer på enheten som handlägger översiktsplaner och detaljplaner ansvarar för att samordna yttranden till kommunen med andra personer inom Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter. De som handlägger detaljplaner är:
Hanne Romanus, hanne.romanus@lansstyrelsen.se, 010-224 13 52
Ola Jönsson, ola.jonsson@lansstyrelsen.se, 010- 224 14 21             Anna-Mary Foltýn anna-mary.foltyn@lansstyrelsen.se                       010-224 13 25                                                                               Stina Westlin kristina.westlin@lansstyrelsen.se 010-224 16 93                                                                                                    Lena Palenius lena.palenius@lansstyrelsen.se  010-224 15 58

Kontakta kommunen om du har frågor om bygglov

Har du frågor om bygglov ska du i första hand kontakta din kommun.

Om du är nyfiken på status i ett specifikt ärende, är det bäst att vända dig till skane@lansstyrelsen.se eller 010 - 224 10 00 för att be att bli lotsad till rätt person på rättsenheten som kan ditt ärende. På rättsenhten arbetar jurister.

På enheten för samhällsplanering är dessa personer bäst att kontakta för allmänna frågor om bygglov och förhandsbesked. De är arkitekter:

Anna Jansson Thulin, anna.jansson.thulin@lansstyrelsen.se

010-224 13 97

Tina Weberg  tina.weberg@lansstyrelsen.se 010-224 16 55