Naturvårdsprogram för Skåne län

Skåne län bildades 1997. Strax innan detta samgående mellan Kristianstads och Malmöhus län hade länen antagit var sitt naturvårdsprogram. Förutom att dessa publicerats i tryckta publikationer – ”Från Bjäre till Österlen” respektive ”Från Sandhammaren till Kullaberg” – har den del som berörde Malmöhus län varit tillgänglig på internet.
Naturvårdsprogram för Skåne
Foto: Per Blomberg, Skånska Bilder och Länsstyrelsen i Skåne