Vätteryds gravfält, Hässleholms kommun

Slagplats i folkvisa

Idag vet vi att gravfält, som detta här på Vätteryds hed, har använts av en gård eller by under flera generationer. Ännu under 1800-talet trodde man, att stenarna hade rests över krigare som stupat i ett slag. I en gammal folkvisa heter det: ”Då Wättery blef Jättery , hördes ett gny, allt upp i sky, ty slaget stod mellan Gunnarp och Medelby.”

Gravfält med resta stenar från järnåldern

Vätteryd är Skånes största och bäst bevarade gravfält med resta stenar. Gravfältet användes under yngre järnåldern, ca 550-900 e Kr. Idag finns ungefär 375 stenar kvar, men under 1800-talet skall här ha funnits mer än 600. Stenar har tagits bort för att de hindrat odlingen, andra har använts som byggnadsmaterial. Nästan hälften, 185 stycken, av de kvarvarande stenarna står idag som ensamma resta stenar, de övriga ingår i bevarade gravkonstruktioner. Här finns femton skeppssättningar och två rektangulära stensättningar.

Brandgravar med gravgåvor

På 1950-talet undersöktes en del av fältet. Gravarna visade sig vara brandgravar. Det innebär att resterna från likbålet, tillsammans med gravgåvor som bronssmycken, glaspärlor och sländtrissor hade lagts i en grop eller strötts ut kring en sten eller trästolpe, som var gravmarkering. 

Långt tidigare, under början av yngre stenåldern ca 3 500 f Kr, har det funnits boplatser här.