Rönneberga backar, Landskrona kommun

Tolv gravhögar från bronsålder

Här på båda sidor av vägen och runt Rönnebergagården ligger ett gravfält med tolv synliga gravhögar. Längst i nordväst finns den 35 m i diameter stora och 4 m höga ”Höljer Danskes hög”. Enligt traditionen sitter kung Höljer (Holger) Danske i högen i full rustning. Holger Danske är en dansk sagohjälte som sägs slumra i ett underjordiskt valv under Kronborgs slott eller i en hög. En gång när Danmark är i fara kommer Holger Danske att träda fram och rädda landet.

Många högar är bortodlade

Närmast gården ligger sex gravhögar, där Bålhög med sina 35 m och 5 m höjd är den största. Här har funnits många fler högar men de är numera försvunna eller överodlade. Öster om gården, på båda sidor om vägen, ligger åtta respektive sex högar, de som kallas Rönneberga backar. Den största är 25 m i diameter och nästan 4 m hög.

Vem fick en sådan begravning?

Gravhögarna är uppförda över betydelsefulla kvinnor och män i dåtidens samhälle. De är inte arkeologiskt undersökta, men från undersökningar av andra gravhögar vet vi, att man under äldre bronsålder begravde den döde i en trä- eller stenkista. Man begravdes i sina kläder och försågs med gravgåvor som vapen, redskap, smycken och kanske lerkärl med mat och dryck för färden till dödsriket. Kistan täcktes med ett stenröse och över detta byggdes högen upp av grästorvor.

Återanvändning

Högarna uppfördes under den äldre bronsåldern, men vissa högar har sitt ursprung i den yngre stenålderns slutfas. Gravhögen användes sedan under den yngre delen av bronsåldern för nya begravningar, ibland ända in i äldre järnålder. Under de senare perioderna brändes vanligen de döda. Benen lades tillsammans med gravgåvor i en urna som sattes ner i kanten av högen.

Gravhögar från bronsåldern förekommer över nästan hela Skåne, men främst längs väst- och sydkusterna. De har utgjort frestelser på flera sätt - de har varit i vägen vid jordbruksarbete, de har innehållit mycket jord som kunde spridas på fälten och man har envist trott på berättelser om allt silver och guld som var gömda i dem!