Örum

Örum är en väl sammanhållen by med ursprung i medeltiden. Gårdar och hus är belägna i nära anslutning till bygatan. Örum bevarar karaktären av 1800-talets småby för vilken hantverksnäringen spelat en betydande roll.

I det flacka odlingslandskapet norr om Hörups kyrkby ligger Örum, en väl sammanhållen by med ursprung i medeltiden. Gårdar och hus är belägna i nära anslutning till bygatan. Av de tre gårdarna, vilka ligger vid byvägens södra sida, bevarar två ett ålderdomligt byggnadsskick och gårdsmönster. Örum har i äldre tid haft ett stort antal hantverkare, vilka bodde och arbetade i de små, tättliggande husen utmed norra sidan av bygatan. Husen, i huvudsak med putsade fasader, härrör från senare delen av 1800-talet.

Sydväst om byn ligger Örumshuset, ett husmanshus för fattigt folk. Den halmtäckta byggnaden är uppförd i korsvirke och gråsten under tidigt 1800-tal. Huset ägs av Ystads kommun och används som museum.

Motiv för bevarande

Örum bevarar karaktären av 1800-talets småby för vilken hantverksnäringen spelat en betydande roll. Byggnadernas gruppering och deras ålderdomliga karaktär är av betydelse för miljön.

 

Se på karta

/skane/SiteCollectionImages/sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/vald-i-nara-relationer/samverkan/sepakarta.jpg

Örum