Hagstad

Hagstad ligger i en långsträckt odlingsbygd i Bäljane ås dalgång. Landskapet är tämligen öppet och bryts av trädridåer och stengärdesgårdar. Flera lövträdklädda kullar ligger utspridda i odlingslandskapet och är vanligen betade. Den agrara bebyggelsen är varierad och ligger i karaktäristiska lägen längs byvägen och en bit upp i sluttningarna.

Motiv för bevarande

Kulturlandskap präglat av småskalighet och 1800-talets jordbruksreformer.

 

Se på karta

/skane/SiteCollectionImages/sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/vald-i-nara-relationer/samverkan/sepakarta.jpg

Hagstad