Östanå

Vid Östanå anlades en pappersmölla redan i slutet av 1700-talet men med utvecklingen och industrialiseringen under 1800-talet växte Östanå i storlek och betydelse. Östanå är ett bra exempel på äldre industrimiljö i Skånes skogsbygd där vattenkraften varit av stor betydelse för driften och skogen en viktig råvara.

Östanå ligger utmed Helge å nordöst om Broby. Under 1800-talets början lades grunden till industrialisering i området med Helge å som utnyttjad kraftkälla. Vid Östanå anlades en pappersmölla redan i slutet av 1700-talet men med utvecklingen och industrialiseringen under 1800-talet växte Östanå i storlek och betydelse. Under åren 1880-1904 var papperstillverkningen nedlagd och istället tillverkades mekanisk pappersmassa, så kallad slipmassa och kimrök. Vid denna tid fanns här också en benstamp.

År 1904 återupptogs papperstillverkningen i det nyuppförda maskinpappersbruket. Tillverkningen kom att prägla samhället fram till 1980-talet då verksamheten lades ner. Idag återstår ett antal byggnader som påminner om den äldre industrin. En trevåningsbyggnad i korsvirke från början av 1800-talet, en arbetarbostad i sten och ett mausoleum över en av brukets patroner visar om den verksamhet som en gång funnits i området.

Motiv för bevarande

Östanå är ett bra exempel på äldre industrimiljö i Skånes skogsbygd där vattenkraften varit av stor betydelse för driften och skogen en viktig råvara.

 

Se på karta

/skane/SiteCollectionImages/sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/vald-i-nara-relationer/samverkan/sepakarta.jpg

Östanå