Sönder-Össjö

Sönderössjö ligger i skogsbygden alldeles söder om gränsen till Halland. Området runt byn är ett odlings- och beteslandskap med jämförelsevis få stenmurar. Vid Smedjeån finns en välbevarad vattendriven ramsåg från 1800-talets början samt en liten skvaltkvarn. I byn finns även ett relativt välbevarat skolhus. Norr om den öppna marken finns terrasserade åkrar av okänd ålder.

Sönderössjö ligger i skogsbygden alldeles söder om gränsen till Halland. Området runt byn är ett odlings- och beteslandskap med jämförelsevis få stenmurar. Vid Smedjeån finns en välbevarad vattendriven ramsåg från 1800-talets början samt en liten skvaltkvarn. I byn finns även ett relativt välbevarat skolhus. Norr om den öppna marken finns terrasserade åkrar av okänd ålder.

Motiv för bevarande

Kulturlandskap i skogsbygd. Ramsågen är en av tre bevarade i Skåne.

 

Se på karta

/skane/SiteCollectionImages/sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/vald-i-nara-relationer/samverkan/sepakarta.jpg

Sönder Össjö