Långalt-Boalt

Långalt och Boalt har välbevarade gårdar och odlingslandskap.

Byn Boalt ligger strax söder om gränsen till Halland. Här är odlingslandskapet förhållandevis välbevarat, framför allt i den norra delen av byn. Landskapsbilden domineras av stengärden och betesmarker. Vägen mellan Boalt och Långalt löper slingrande igenom områden med granskog, innan landskapet åter öppnar sig vid Långalt. Här finns betesmarker, stengärdesgårdar och några stora, vällagda stenrösen. Både Långalt och Boalt har välbevarade gårdar.

 

Motiv för bevarande

Kulturlandskap i skogsbygd

 

Se på karta

/skane/SiteCollectionImages/sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/vald-i-nara-relationer/samverkan/sepakarta.jpg

Långalt-Boalt