Saxtorpsbanan

Landskrona Motorklubb bildades 1926 men under de första årtiondena var det landsvägsloppen som dominerade verksamheten. På 1930-talet anordnades de första Grand Prix-tävlingar på Saxtorp som också drog storpublik.

Intresset för motocross kom på 1940-talet och Sveriges första tävling hölls 1946 på Saxtorp. Under 1950-tal förlades motocrossen främst till exercisfältet i Landskrona och därefter mattades intresset. Klubben inriktade sig istället på bilsport med familjerally och mörker- och halkkörning för allmänheten. En populär gren var OT-tävlingar, Orienterings- och Tillförlitlighetstävlingar, där man med hjälp av karta och beskrivningar skulle hitta alla kontroller utmed körsträckan.
På 1970-talet skedde en upprustning av anläggningen, crossbanan ställdes i ordning till nuvarande skick och sekretariatet och klubbstugan uppfördes. En medveten satsning på ungdomscross inleddes och speciella banor byggdes för ändamålet. Go-kart kom att bli ett stort intresse och en verkstad ställdes i ordning i gamla Saluhallen i Landskrona.

Motiv för bevarande

Saxtorpsbanan utgör ett välbevarat dokument över motorsportens anläggningar, ett av 1900-talets stora fritidsintressen.

 

Se på karta

/skane/SiteCollectionImages/sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/vald-i-nara-relationer/samverkan/sepakarta.jpg

Saxtorpsbanan