Ivö

Området illustrerar en utveckling från äldre odlings- och industrilandskap till dagens fritidslandskap. Odlingar, ägostrukturer och industribyggnader utgör viktiga inslag. Den äldre tidens heliga källor i anslutning till kyrkan finns endast bevarade på ett fåtal platser.

Ivö ligger mitt i Ivösjön i nordöstra delen av Kristianstads kommun och nås med färjeförbindelsen mellan Barum och öns västra del. Jordbruket var tidigt en viktig näringsgren, särskilt på öns västra sida. En äldre fägata från byn och norrut visar på den gemensamma utmark som norrsidan tidigare utgjorde. Tobaksodlingen var tidigare en viktig näringsgren men som kom att ersättas av fruktodlingen. Kvar finns även två stärkelsefabriker.

Kvar från medeltid

Vid 1200-talets början uppförde ärkebiskop Anders Sunesen borgen Ivöhus på öns sydöstra del. Idag finns endast ruiner, den så kallade Biskopskällaren kvar. På ön ligger även Sankta Ursula kyrka, en äldre tegelkyrka från 1200-talet, uppförd i tegel. Idag präglas kyrkan av de om- och tillbyggnader som genomfördes under 1700- och 1800-talen. Intill kyrkan finns Sankta Ursulas offerkälla, vilken enligt sägen kunde förvandla vatten till vin.

Brytning av kaolin och kalk

Under 1800-talet började Iföverken bryta kaolin och kalksten på Ivö klack på norra delen av ön. Fram till 1934 fraktades råkaolin med pråmar till Bromölla och slammades där. Sanden som frånskiljdes användes som utfyllnadsmaterial för att öka fabriksområdet på Ivösjöns bekostnad. Därefter överfördes slamningsanläggningen till Ivön. Brytningen av kalk pågick fram till 1940-talet och kaolinbrytningen upphörde under slutet av 1960-talet. Flera brott och slagghögar finns kvar från brytningstiden, liksom kajanläggningar och cementfundament. Utvecklingen under 1900-talet är till stor del kopplat till turismen. 

Motiv för bevarande

Området illustrerar en utveckling från äldre odlings- och industrilandskap till dagens fritidslandskap. Odlingar, ägostrukturer och industribyggnader utgör viktiga inslag. Den äldre tidens heliga källor i anslutning till kyrkan finns endast bevarade på ett fåtal platser.

 

Se på karta

/skane/SiteCollectionImages/sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/vald-i-nara-relationer/samverkan/sepakarta.jpg

Ivö