Höör

Norr om stationen ligger Åkersberg, ursprungligen ett säteri, senare lanthushållningsskola och nu stiftsgård. Den gulputsade huvudbygganden med brutet tak härrör från 1760-talet liksom magasinbyggnaderna i öster. Herrgården har renoverats och kompletterats under 1900-talet. Gården omges av Åkersbergsparken.

Klockarebackens kapell
I sydvästra delen av Klockarebackens begravningsplats finns det av Bernt Nyberg ritade kapellet från 1972. Fasaden är i rödbrunt Hälsingborgstegel med fönster främst i gränsen mellan vägg och tak. Den diskreta entrén är placerad i ett av hörnen. Teglet återkommer även i interiören, tillsammans med rostfärgat stål, glas och betong.

Motiv för bevarande

Miljön i Höör visar tydligt utvecklingen från bondby och kyrkby till stationssamhälle. Strukturer och samband mellan de olika tidsåldrarna är väl bevarade och de administrativa byggnaderna visar betydelsen som centralort i samtliga skeden. Åkersberg är en intressant miljö som påverkat bygden i stor utsträckning. Klockarebackens kapell är av hög arkitektonisk kvalitet.

 

Se på karta

/skane/SiteCollectionImages/sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/vald-i-nara-relationer/samverkan/sepakarta.jpg

Höör