Stenkeslycke

Stenkeslycke ligger i ett vackert landskap i norra delen av sjön Tydingen, på gränsen till Östra Göinge kommun. Stenkeslycke är en välbevarad gård och omtalas som frälsegård vid slutet av 1400-talet. Gårdens huvudbyggnad i träpanel uppfördes 1765. Tillbyggnader har gjorts på båda sidor, liksom glasverandan och entréns kolonnpelare. Även delar av uthuslängorna går tillbaka till 1700-talets slut.

Motiv för bevarande

Stenkeslycke är ett tydligt exempel på ensamgård i skogsbygd. Bebyggelsen tillsammans med det omgivande småskaliga och väl hävdade landskapet utgör en helhet.

 

Se på karta

/skane/SiteCollectionImages/sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/vald-i-nara-relationer/samverkan/sepakarta.jpg

Stenkeslycke