Smedeboda

Smedeboda ligger sydväst om Tyringe i ett större bokskogsdominerat landskap med flera grusåsar som löper i nord-sydlig riktning. Jordbrukslandskapet är omväxlande och småskaligt och ligger insprängt i bokskogspartier. Gården Lilla Tockarp är en välbevarad trelängad gård med ålderdomlig prägel med ekonomibyggnaderna delvis i skiftesverk.

Motiv för bevarande

Området visar på en skoglig kontinuitet och ett småskaligt och välbevarat odlingslandskap. Gårdsbebyggelsen är representativ och visar äldre byggnadstradition.

 

Se på karta

/skane/SiteCollectionImages/sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/vald-i-nara-relationer/samverkan/sepakarta.jpg

Smedeboda