Mannarp

Mannarpsgården är en storbondegård i traditionell utformning med ett framträdande läge och synlig från flera håll. Den består av ett boningshus i två våningar och tvärställda ekonomibyggnader. Samtliga är rödmålade. Omgivningarna består av en tämligen öppen odlingsmark i öster och skog i väster med stengärdsgårdar. I vissa ägogränser står gamla äppleträd.

 

Motiv för bevarande

Mannarpsgården står som en god representant för den välbärgade skogsbondens gård vid tiden för laga skifte i Skånes nordligaste socknar.

 

Se på karta

/skane/SiteCollectionImages/sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/vald-i-nara-relationer/samverkan/sepakarta.jpg

Mannarp