Kämlehöljalt

Kämlehöljalt ligger i en myr- och skogrik bygd. I väster finns lämningar efter järnframställning. Området är svårodlat, vilket de små odlingslotterna visar. Betesmarker är det dominerande markslaget och området är rikt på stengärdsgårdar. Bebyggelsen är troligtvis från 1900-talet och är varierad.

Motiv för bevarande

Kämlehöljalt visar ett äldre odlingslandskap i svårbrukad skogsbygd. Järnframställningsplatserna, de små brukade ytorna, betesmarkerna och stengärdsgårdarna är alla viktiga inslag i helhetsbilden.

 

Se på karta

/skane/SiteCollectionImages/sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/vald-i-nara-relationer/samverkan/sepakarta.jpg

Kämlehöljalt