Bröna

Söder om gränsen mellan Skåne och Småland ligger byn Bröna i ett öppet odlingslandskap omgivet av tät granskog. Landskapet är småskaligt och ålderdomligt till karaktären, vilket förstärks av de talrika och välbevarade stengärdesgårdarna.

De många betesmarkerna är blockrika. En av gårdarna i byn är välbevarad med gulputsat boningshus och tre röda ekonomibyggnader.

Motiv för bevarande

Bröna är en välbevarad äldre bymiljö i småskaligt odlingslandskap med viktiga inslag som betesmarker och stengärdsgårdar.

 

Se på karta

/skane/SiteCollectionImages/sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/vald-i-nara-relationer/samverkan/sepakarta.jpg

Bröna