Drögsperyd

Drögsperyd är en högt belägen by på Ryssbergets västra sluttning. Den är ett bra exempel på en väl samlad bymiljö med flera historiska skikt och en landskapsbild av stort värde. Många av gårdarna är välbevarade med röda tvåvåningars boningshus i trä.
Drögsperyd

Genom byn löper välbevarade stengärdesgårdar och fägator. Det finns också rester av äldre fruktodlingar. Odlingslandskapet är småskaligt med små åkerlotter och skogsbetesmarker.

Motiv för bevarande

Välbevarad bymiljö med äldre ägostruktur och markanvändning.

 

Se på karta

/skane/SiteCollectionImages/sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/vald-i-nara-relationer/samverkan/sepakarta.jpg

Drögsperyd