Årup

Landskapet kring Årup präglas av rationell storgodsdrift med stora öppna fält, raka vägsträckningar och alléer. Årup är en mindre herrgård med huvudbyggnad och park från slutet av 1800-talet. De stora ekonomibyggnaderna är uppförda i gråsten och ligger skilda från huvudbyggnaden.

Årup, Ivetofta sn, 1807, Ägomätning

Motiv för bevarande

Landskapet kring Årup är starkt präglat av 1800-talets stordrift och rationaliseringar där de stora fälten, vägsträckningarna och alléerna är betydelsefulla. Även byggnaderna är från samma tid, vilket ger en helhet.

 

Se på karta

/skane/SiteCollectionImages/sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/vald-i-nara-relationer/samverkan/sepakarta.jpg

Årup