Bollen i Ystad

Sporthallen, "Bollen" i folkmun, byggdes inför fritidsutställningen i Ystad 1936. Idén om att hålla en utställning i Ystad hade funnits länge, men det dröjde innan man hade bestämt sig för vad den skulle innehålla. Begreppet fritid var på 1930-talet ganska nytt och många människor var ovana vid benämningen. På Fritidsutställningen ville man skildra fritiden i vid bemärkelse med konst, teater, musik och studiecirklar, likväl som sportaktiviteter och olika typer av semesterboende. Idag är Bollen den enda byggnad som finns kvar från utställningen på ursprunglig plats. Till utställningen hörde även en utomhusscen, biograf, teater samt typhus i form av lanthem och sportstugor. Under utställningstiden fungerade sporthallen som restaurang. Sporthallen ritades av arkitekten Hans Westman, som även ritade flera andra av utställningsområdets byggnader. Sporthallens konstruktion består av fribärande limträbågar, en teknik som användes ungefär från 1920-talet till 1940-talet. Detta byggnadsmaterial var vid denna tid ganska nytt och hade utvecklats i Tyskland och sattes i produktion av Töreboda AB 1918. Den bågformade hallen var typisk för 1930-talets stilideal och byggnaden framstod som mycket modern, bland annat med sitt glasade gavelparti mot väster. Efter fritidsutställningen omvandlades utställningsrestaurangen till idrottshall, och läktare och omklädningsrum tillkom på byggnadens östra sida. "Bollen" förbinds än idag med de äldre delarna av Ystad genom det parkstråk som löper mellan idrottshallen och S:t Knuts torg. Innan "Bollen" byggdes fanns det i Ystad endast gymnastiksalen på regementsområdet att tillgå. Denna var dock i minsta laget och när sporthallen stod färdig 1936 fick utövarna av handboll, gymnastik, badminton och tennis en hall av mycket hög klass. På 1950-talet blev sporthallen delvis omodern då ny internationell standard antogs beträffande handbollsplanens mått. Sporthallen var helt enkelt för liten. För att leva upp till de nya kraven byggdes en ny sporthall, dock först på 1970-talet vilket kan tyckas sent med tanke på Ystads rykte som handbollsstad. I och med att Österportshallen byggdes fick Bollen stå tämligen orörd och sporthallen genomgick inga större förändringar för att klara de nya kraven. Idag används "Bollen" regelbundet av skolan och föreningslivet.
 
Lästips:
Arkitekturguide Skåne. 1900-talet (2000).