Kulturmiljöprogram för Skåne

Kulturmiljöprogrammet är i första hand ett regionalt och skånskt kunskapsunderlag för samhällsplanerare i kommuner,  Trafikverket, konsulter med flera.

Programmet är indelat i tre delar.

Särskilt värdefulla kulturmiljöer i Skåne

Detta är Länsstyrelsens urval av kulturhistoriska värden som ska bevaras, vårdas och utvecklas.

Här kan du söka på kommun

 

 

Skånes historia och utveckling

Här kan du läsa om hur händelser och verksamheter i olika tider har påverkat landskapet.

Här kan du söka på olika teman.


 

Skånes kulturmiljöprofil

Vad är typiskt skånskt i dagens landskap? Detta avsnitt visar det skånska landskapets typiska karaktärsdrag och de områden som kulturmiljövården prioriterar.  

 

Kulturmiljöprogram för Skåne är det gällande regionala kunskapsunderlaget alltsedan 13 december 2006. Programmet är i första hand ett regionalt och skånskt kunskapsunderlag för samhällsplanerare i kommuner, på Trafikverket, konsulter med flera. Kulturmiljöprogram för Skåne är även ett underlag för museer, hembygdsförbund med flera samt en del av Länsstyrelsens strategiarbete för kulturmiljövården.

 

Kulturmiljö och miljömål

Enligt miljömålen ska alla kommuner ha kulturmiljöprogram. För att arbeta med kulturmiljöprogram i miljömålen finns rapporten Vägledning - God bebyggd miljö

Kulturmiljöprogram för Skåne

Strukturen i Kulturmiljöprogram för Skåne