Skånska rekognosceringskartan

Kartbeskrivningarna från 1810-talet är här tillgängliga och finns nedan att läsa.
 Krapperup, Höganäs kommun

Länsstyrelsen har i samverkan med Malmö Kulturmiljö, Regionmuseet i Kristianstad, Regis och Nils Lewan, docent i Kulturgeografi, granskat och bearbetat det digitala textmaterialet.

Av upphovsrättliga skäl kan vi ej lägga ut kartorna på vår hemsida. De finns tryckta i bok alltsedan 1986 och går att finna på bibliotek. ___________________