Fysisk infrastrukturplanering

Länsstyrelsen arbetar med fysisk infrastrukturplanering genom samarbete, samråd, yttranden samt genom att tillhandahålla planeringsunderlag inriktat mot bl a Trafikverket och kommunerna.
motortrafik_i_naturen_DSC0048

Länsstyrelsens roll
Länsstyrelsen samråder med Trafikverket och kommunerna i väg - och järnvägsprojekt och yttrar sig över åtgärdsvalsstudier, vägplaner och järnvägsplaner. Länsstyrelsen fattar också beslut om ett projekt innebär betydande miljöpåverkan och godkänner MKB-dokument i väg- och järnvägsprojekt. Länsstyrelsen har också till uppgift att tillstyrka fastställelse av vägplaner och järnvägsplaner.

Övrigt
Förutom ovanstående utför Länsstyrelsen uppdrag, deltar i utredningar och projekt samt besvarar remisser om fysisk infrastrukturplanering.