Stöd till solcellssystem

Sverige behöver mer energi från solen. Därför finns statligt stöd för investeringar i solceller. Från och med den 1 januari 2018 är stödnivån för privatpersoner höjd till 30%.

Företag, offentliga organisationer och privatpersoner som investerar i solceller och solel/solvärmehybridsystem kan söka statligt stöd. För att kunna få stödet måste projektet slutförts senast 2020-12-31 och anläggningen måste vara nätansluten.

Stödet kan inte kombineras med ROT-avdrag eller annat stöd.

Hur stort blir stödet?

Stöd får lämnas för ett solcellssystem per byggnad eller för ett system per fastighet om det är byggt på marken. Stöd lämnas med högst 30 %. Maximalt stöd för ett system är 1,2 miljoner kronor. Stödberättigad kostnaden är även begränsad till max 37 000 kr plus moms per kW elektrisk toppeffekt för solcellssystem alternativt max 90 000 kr plus moms per kW elektrisk toppeffekt för solel-/solvärmehybridsystem.

Stödberättigande kostnader

Kostnader som man kan få stöd för är projektering, material och arbete (F-skatt krävs). Avdrag görs för eventuell försäkringsersättning.

Ansökan

Om sökanden är privatperson ska ansökan vara inkommen till länsstyrelsen inom sex månader från det att projektet påbörjats. För övriga sökande gäller att ansökan ska vara inkommen till länsstyrelsen före projektet påbörjats. Projektet räknas som påbörjat när kontrakt för projekteringen upprättades om det finns projekteringskostnader i projektet. I annat fall räknas projektet som påbörjat den dag då solcellsmodulerna införskaffas för installationen.

Här finns ansökningsblankett och ytterligare information

Sök solcellsstöd elektroniskt i Boverkets e-tjänster här.

När kommer jag få besked om jag får stödet?

Det är många som vill producera sin egen miljövänliga el. Ansökningarna behandlas i turordning efter när de har inkommit. Länsstyrelsen Skåne har förnärvarande medel för att bevilja ansökningar inkomna fram till mitten av augusti 2017. Regeringen aviserade i höstbudgeten att de vill tillföra 915 miljoner kronor årligen till stödet under perioden 2018-2020.