Bidrag för bostäder och energi

Länsstyrelsen handlägger, beslutar om och betalar ut olika bidrag till bostadsbyggandet. Stöden består dels av räntebidrag, som utbetalas periodiskt under en längre tid och dels av olika former av engångsbidrag.

På denna sidas undersidor hittar du mer information om olika aktuella bidrag, se rubrikerna till vänster. Under fliken "Avvecklade bidrag" finns även information om bidrag som tidigare funnits att söka.

Senaste informationen om de olika stöden finns alltid på Boverkets hemsida.

 Foto : Birgitta Wadkvist

 Foto: Birgitta Wadkvist