Bidrag för bostäder och energi

Länsstyrelsen handlägger, beslutar om och betalar ut olika bidrag till bostadsbyggandet. Stöden består dels av räntebidrag, som utbetalas periodiskt under en längre tid och dels av olika former av engångsbidrag.

Stöd till solcellssystem

För at bidra till omställningen av energisystem och till industriell utveckling inom energiteknikområdet finns statligt stöd för installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem.

Läs mer om ansökan om stöd till solceller här.

Sanering av förorenade områden för att bygga bostäder

Behovet av bostäder är stort och förorenade områden många. Nu finns ett bidrag för kommuner att söka för att finansiera sanering av förorenad mark och bygga bostäder på. Regeringen har avsatt 300 miljoner kronor för 2016 och 2017. Därefter 200 miljoner kronor per år. Naturvårdsverket beviljar stöd löpande.

Få mer inormation om bidraget till sanering hos Naturvårdsverket.

Foto : Birgitta Wadkvist 

 Foto: Birgitta Wadkvist