Skåne bygger

Hur kan aktörer på bostadsmarknaden i Skåne tillsammans skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande?
Skåne bygger är ett projekt som Länsstyrelsen, tillsammans med flera tongivande aktörer på bostadsmarknaden i Skåne, har drivit under våren 2010.

Under våren 2010 drev Länsstyrelsen projektet Skåne bygger. Det var en seminarieserie (se info till höger)  med ambitionen att arbeta fram konkreta förslag på hur vi tillsammans med de viktigaste aktörerna på bostadsmarknaden i Skåne kan få bostadsbyggandet att öka. Med bostadsbrist i en överväldigande majoritet av Skånes kommuner och en samtidigt extremt låg nivå på byggandet är det hög tid att komma med svar på frågan:

Hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i Skåne? 

Projektidén togs fram i samarbete med representanter för olika sektorer på bostadsmarknaden i Skåne med övertygelsen att det är just sektorsövergripande vi måste arbeta för att komma vidare. Vi måste samarbeta!

Under seminarieseriens gång arbetades en programförklaring fram, som är projektdeltagarnas gemensamma svar på hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för ett ökat byggande i Skåne. Programförklaringen är en del av slutrapporten, som publicerades 1 juli 2010.

Rapporten finns att beställa och att ladda ner, se länk överst till höger på denna sida.

 

 

Aktuellt

Nu är slutrapporten publicerad! Du kan beställa den från oss, se kontaktuppgifter nedan, eller ladda ner den här.

 

Seminarier i Skåne bygger

9 mars: Vem bygger vi för? Faktaunderlaget finns här.

13 april: Vad kostar? Faktaunderlaget finns här.

18 maj: Var bygger vi var? Faktaunderlaget finns här.

 

 

Projektets bakgrund

Från september 2008 till september 2009, drev Länsstyrelsen projektet Bostadsläget i Öresunds-regionen. Vid en rad seminarier diskuterades möjliga lösningar för att nå en bättre balans på vår gemensamma bostadsmarknad. Mötesplatsen värderades högt av de aktörer som deltog i projektet och nu vill vi vidareutveckla denna. Läs mer här.