Boende

Bild till ämnesstartsidan boende

Här kan du hitta information om de statliga stöd som Länsstyrelsen handlägger. Du kan också läsa om den årliga analysen av bostadsmarknaden och om Länsstyrelsens andra rapporter som följer utvecklingen på bostadsmarknaden.  

I Länsstyrelsens arbete ingår att:

  • informera och besluta om statliga stöd
  • lämna råd, information och underlag till kommunerna i deras arbete med boendeplanering
  • genomföra en årlig bostadsmarknadsenkät tillsammans med Boverket
  • analysera och redovisa kommunernas arbete med bostadsförsörjningen
  • redovisa och bedöma utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag
  • göra en årlig analys och sammanställning av situationen på bostadsmarknaden i länet.
 

Läs mer

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Boverkets hemsida

Boverkets och Konsumentverkets portal för boendefrågor:
omBoende