Anbudsinbjudan för arkeologisk undersökning

 

Med anledning av att Björnssons Fastigheter AB planerar nybyggnation på fastigheten Lars Johan 7 i Simrishamn kommer en arkeologisk undersökning att genomföras efter anbudsförfarande. Undersökningen gäller del av boplats från neolitisk tid samt del av Simrishamns stadslager från historisk tid.

 

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag kan rekvireras från skane@lansstyrelsen.se   

 

Anbudstid

Anbud ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 2018-04-03.