Byggnadsminnen i Skåne

I Skåne finns i dag närmare 200 byggnadsminnesförklarade byggnader och anläggningar. De belyser viktiga skeden i länets historia och berättar om hur samhället har utvecklats från medeltiden till vår moderna tid. Det är Länsstyrelsen förhoppning att det genom de här presenterade byggnadsminnena är möjligt att ta del av och uppleva den mångfald av kulturmiljöer som finns i länet och som byggnadsminnena är en del av.