Riskhantering i detaljplaneprocessen

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
 
Ämnesområde: Hälsa och miljöskydd
Ursprung: Länsstyrelsen

Det här faktabladet redovisar hur markanvändning, avstånd och riskhantering samspelar i detaljplaner nära transportleder för farligt gods.
Kommentar: