Publikationer 

Urval: NyhetsbrevRensa urval
Din sökning gav 57 träffar
 • Miljömålsnytt hösten 2012

  Miljömålsnytt är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Skåne, med information om miljömålsarbete på nationell, regional och lokal nivå. Målgruppen är viktiga aktörer i arbetet för ett ekologiskt hållbart Skåne – politiker och tjänstemän med miljöansvar, näringsliv, miljöorganisationer och universitet.

  I det här numret kan man bland annat läsa att Skånska åtgärder för miljömålen beslutats.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Ladda hem

 • Miljömålsnytt våren 2012

  I det här numret kan du bland annat läsa om förslaget till nytt åtgärdsprogram för miljömålen i Skåne, Färdplan 2050, verktyg för biogaspotential i skånska kommuner, samordnad varutransport och resultat av Greppa Näringen.

  Miljömålsnytt är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Skåne. Det skickas två gånger om året med information om miljömålsarbete på nationell, regional och lokal nivå. Målgrupp ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål

  Ladda hem (674 kB)

 • Miljömålsnytt hösten 2011

  I det här numret kan du bland annat läsa om åtgärder för att förbättra Malmös luft, miljögiftet PFOS i skånska sjöar, kiselalger som blir missbildade av bekämpningsmedel och nya våtmarker i Hässleholms och Kristianstads kommuner. Dessutom får du veta varför vi inte längre kommer att ha glada och ledsna gubbar i årsrapporten.

  Miljömålsnytt är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Skåne. Det skick ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål

  Ladda hem (6 MB)

 • Miljömålsnytt våren 2011

  Miljömålsnytt är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Skåne. Det skickas två gånger om året med information om miljömålsarbete på nationell, regional och lokal nivå. Målgruppen är viktiga aktörer i arbetet för ett ekologiskt hållbart Skåne – politiker och tjänstemän med miljöansvar, näringsliv, miljöorganisationer och universitet.
  Vill du prenumerera på miljömålsnytt? Skriv till miljomal.skane@l ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (614 kB)

 • Betbladet nr 3

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2010

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Ladda hem (262 kB)

 • Betbladet nr 2

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2010

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Ladda hem (340 kB)

 • Betbladet nr 1

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2009

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Ladda hem (818 kB)

 • Betbladet nr 7

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2010

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Ladda hem (236 kB)

 • Betbladet nr 6

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2010

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Ladda hem (321 kB)

 • Betbladet nr 5

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2010

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Ladda hem (292 kB)

 • Miljömålsnytt hösten 2010

  Miljömålsnytt är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Skåne. Det skickas två gånger om året med information om miljömålsarbete på nationell, regional och lokal nivå. Målgruppen är viktiga aktörer i arbetet för ett ekologiskt hållbart Skåne – politiker och tjänstemän med miljöansvar, näringsliv, miljöorganisationer och universitet.
  Vill du prenumerera på miljömålsnytt? Skriv till miljomal.skane@l ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2010

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (3 MB)

 • Miljömålsnytt våren 2010

  Miljömålsnytt är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Skåne. Det skickas två gånger om året med information om miljömålsarbete på nationell, regional och lokal nivå. Målgruppen är viktiga aktörer i arbetet för ett ekologiskt hållbart Skåne – politiker och tjänstemän med miljöansvar, näringsliv, miljöorganisationer och universitet.
  Vill du prenumerera på miljömålsnytt? Skriv till miljomal.skane@l ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2010

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (2 MB)

 • Miljömålsnytt hösten 2009

  Miljömålsnytt är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Skåne. Det skickas två gånger om året med information om miljömålsarbete på nationell, regional och lokal nivå. Målgruppen är viktiga aktörer i arbetet för ett ekologiskt hållbart Skåne – politiker och tjänstemän med miljöansvar, näringsliv, miljöorganisationer och universitet.
  Vill du prenumerera på miljömålsnytt? Skriv till miljomal.skane@l ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål

  Ladda hem (3 MB)

 • Miljömålsnytt våren 2009

  Miljömålsnytt är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Skåne. Det skickas två gånger om året med information om miljömålsarbete på nationell, regional och lokal nivå. Målgruppen är viktiga aktörer i arbetet för ett ekologiskt hållbart Skåne – politiker och tjänstemän med miljöansvar, näringsliv, miljöorganisationer och universitet.
  Vill du prenumerera på miljömålsnytt? Skriv till miljomal.skane@l ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål

  Ladda hem (1 MB)

 • Miljömålsnytt hösten 2008

  Detta är första numret av ett nyhetsbrev som Länsstyrelsen i Skåne skickar ut till dig som viktig aktör i arbetet för ett ekologiskt hållbart Skåne. Nyhetsbrevet kommer ut två gånger om året och innehåller information om vad som händer inom miljömålsarbetet på nationell, regional och lokal nivå. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2008

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (641 kB)

 • KemikalietillsynsNytt nr 3/10

  Kemikalieinformation från EU och KEMI Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2010

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Ladda hem (194 kB)

 • KemikalietillsynsNytt nr 1-2 2010

  Kemikalieinformation från EU och KEMI Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2010

  Kategori Miljö & klimat

  Ladda hem (286 kB)

 • KemikalietillsynsNytt nr 3/09

  Kemikalieinformation från EU och KEMI Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Ladda hem (268 kB)

 • KemikalietillsynsNytt nr 2/09

  Kemikalieinformation från EU och KEMI Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Ladda hem (161 kB)

 • KemikalietillsynsNytt nr 1/09

  Kemikalieinformation från EU och KEMI Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Ladda hem (306 kB)