Publikationer 

Urval: Skyddad bebyggelse, 2001Rensa urval
Din sökning gav 3 träffar
 • 2001:35 Skånes kustområde - ett nationallandskap

  Skånes kustområden innehåller betydande natur- kultur- och rekreationsvärden sett i ett sävl regionalt som nationellt perspektiv. Kustzonen är också av största betydelse för den lokala och regionala utvecklingen. Rapporten har utarbetats av Länsstyrelsen och Region Skåne. Dialogen med Skånes kustkommuner har varit en viktig del i processen. Vår förhoppning är att detta dokument kan vara ett stöd ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2001

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Landskapsvård, Planfrågor, Skyddad bebyggelse

  sammanfattningkustzonen (2 MB)

  Beställ publikation

 • 2001:52 Örnanäs i Örkeneds socken, en kulturhistorisk dokumentation

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2001

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Kulturreservat, Landskapsvård, Skyddad bebyggelse

  Beställ publikation

 • 2001:18 Kulturmiljöarbete i skånska kommuner

  På senare år har intresset för kulturarvet och kulturmiljön ökat markant både hos allmänheten och bland beslutsfattare. Kulturmiljön är en del av vår vardagsmiljö där vi lever, bor, arbetar och har vår fritid. Den har ett betydande identitetsvärde som på senare år allt mer uppmärksammats. En välbevarad kulturmiljö används ofta som lockbete för nya invånare och för lokalisering av nya verksamheter ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2001

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Miljömål, Byggnadsvård, Kulturreservat, Landskapsvård, Skyddad bebyggelse

  200119 (1 MB)