Fakta om skånsk miljö - Miljötillståndet i Skåne 2017

Publikationsomslag
Löpnummer:
2017:10
Diarienummer:
501-11528-2017
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-082-7
Publicerad:
2017
Sidantal:
64
Fakta om skånsk miljö – Miljötillståndet i Skåne 2017 är en bearbetning av den regionala miljöuppföljningen som Länsstyrelsen Skåne gör varje år på uppdrag av Naturvårdsverket. Rapporten omfattar de 15 miljömål som berör Skåne.
I år har läsbarheten förbättrats, så att texterna ska kunna nå fler och kunskapen öka om det skånska miljötillståndet. Rapporten innehåller både beskrivning av läget och analyser av vad som görs och borde göras för att förbättra miljötillståndet i Skåne.
Kommentar: