Ett jämställt Skåne - Jämställdhetsstrategi för Skåne 2017–2020

Löpnummer:
2017:06
Diarienummer:
5518-2017
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-078-0
Publicerad:
2017
Sidantal:
48
Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och
sina egna liv. Jämställdhetsstrategin för Skåne, Ett jämställt
Skåne, regionaliserar de nationella jämställdhetspolitiska målen
och formulerar strategiska insatser som behöver göras för att
säkerställa framgångar i jämställdhetsarbetet. Ett jämställt Skåne
utgör ett stöd för arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering
i länet.
Kommentar: