Full fart mot en fossilbränslefri framtid! En inventering av fossila bränslen i tio skånska kommuner

Framsida rapporten Full fart mot en fossilbränslefri framtid
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
70
Vad har Emmas matavfallsdrivna sopbil, Kenneths nervösa Skypepremiär och Erics kurser i gastankning gemensamt? Jo, de är milstolpar i tio skånska kommuners resa mot 100 % fossilbränslefrihet. En resa som är i full gång, håller full fart och som beskrivs i den här rapporten.

Resan visar vägen genom satsningar på cykling, solenergi och central fordonsorganisation. Den belyser utmaningar, beskriver möjligheter och visar vad som faktiskt händer när tio kommuner tar sikte på en fossilbränslefri kommunorganisation.
Kommentar: