Fågelinventering Stenshuvud 2017

Löpnummer:
2017:15
Diarienummer:
512-19663-2017
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-087-2
Publicerad:
2017
Sidantal:
28
Fågelinventeringen som utförde våren 2017 är en uppföljning av två tidigare inventeringar i området.
Kommentar: