Krisberedskap – för social hållbarhet

Publikationsomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publicerad:
2015
Sidantal:
32
Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland har utvecklat en vägledning för att inkludera sociala risker i risk-och sårbarhetsanalyser i ett förebyggande perspektiv. Utgångspunkten har varit att hitta ett sätt att förebygga social oro i ett mycket tidigt skede, redan på samhällsplaneringsstadiet.
Kommentar: