Länsrapport Skåne län - 2015 Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
97
Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga
21 länsstyrelser och 290 kommuner. Det är anställda inom dessa myndigheter som
lämnar uppgifter om arbetet med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt om det
ANDT-förebyggande arbetet. Sedan 2011 ingår också stadsdelarna, eller stadsområdena,
i landets tre största kommuner Stockholm, Göteborg och Malmö. Stadsdelarna lämnar
uppgifter om det ANDT-förebyggande arbetet i stadsdelen.
Kommentar: