Var redo för social kris

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-87423-81-9
Publicerad:
2015
Sidantal:
24
I projektet ”Sociala risker i Skåne län” har Länsstyrelsen
Skåne undersökt hur kommuner och andra aktörer uppfattar
sociala risker och hur man arbetar förebyggande med dessa.
I slutrapporten ”Beredskap för social kris” sprider vi lärdomar
och kunskaper som projektet har resulterat i.
Kommentar: