Vägtransporternas påverkan på luftkvaliteten i Skåne - Beräknade utsläpp och haltbidrag för tunga fordon

Publikationsomslag
Löpnummer:
2015:36
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-024-7
Publicerad:
2015
Sidantal:
38
I Skåne trafikeras europavägarna i genomsnitt av mellan 1000 och 5000 lastbilar per dygn. Transporter leder till utsläpp av luftföroreningar.
I Skåne körs cirka 10 procent av alla fordonskilometer med tunga fordon. Men de tunga fordonen svarar för mer än hälften av all kväveoxid som släpps ut från trafiken.
Inne i städerna är andelen tunga fordon lägre men står ändå för en betydande del av föroreningshalten i luften.
Åtgärder för att minska utsläppen är till exempel att handla närproducerat att öka transportandelen på järnväg, att säkerställa att fordon övergår till bättre motorer som släpper ut mindre luftföroreningar och att öka fyllnadsgraden i lastbilarna.
Kommentar: