Sol och idrott i Skåne

Publikationsomslag
Löpnummer:
2015:25
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-013-1
Publicerad:
2015
Sidantal:
43
Projektredovisning
Projektet tog sin utgångspunkt i två faktum som kan tyckas sakna samband med varandra.
Dels det faktum att solen lyser mycket i Skåne och dels att Skåne är en region fylld av sport och idrott.
Med projektet ville Länsstyrelsen Skåne, i samverkan med ett stort antal andra aktörer, undersöka möjligheten för att idrotten skulle kunna fungera som en katalysator för utvecklingen av solenergi i Skåne.
Kommentar: