Miljömålsnytt hösten 2015

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
 
För att informera om vad som händer inom miljömålsarbetet i Skåne skickar Länsstyrelsen fyra gånger om året ut nyhetsbrevet "Miljömålsnytt". Det är ett webbaserat nyhetsbrev som distribueras via e-post till kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer, universitet och högskolor som alla är viktiga aktörer i arbetet för ett ekologiskt hållbart Skåne.
Kommentar:

Övriga relaterade filer: