Miljöhjältar i Skåne. Miljötillståndet i Skåne 2015.

Publikationsomslag.
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-87423-99-4
Publicerad:
2015
Sidantal:
76
Vem har inte någon gång velat vara en superhjälte? Men dagens miljöutmaningar är mer komplexa än de situationer som superhjältarna klarar av. Naturens långsamma återhämtning är en av anledningarna till att vi inte når de flesta miljökvalitetsmålen till målåret 2020, en annan är att åtgärderna som vi satt in inte är tillräckliga och en tredje att samhällsutvecklingen i vissa fall motverkar målen.

Första delen av den här rapporten ger en bild av hur läget och utvecklingen ser ut för miljön i Skåne i allmänhet. Bara ett av femton miljömål kommer att nås i Skåne med idag beslutade styrmedel och åtgärder. I den andra delen lyfter vi fram konkreta och fördjupande exempel på arbete som görs, vad som fungerar och vad som är svårt. Det finns många berättelser om skånska miljöhjältar – och några av dem har vi med i den här rapporten.
Kommentar: