Diversity management i kommersiell service - En möjlig tillväxtmotor för Skåne

Publikationsomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
24
Mångfald och tillväxt är två begrepp som är starkt sammankopplade. Ett samhälle
som är öppet och välkomnande för alla, oavsett kön, ålder, etniskt ursprung,
sexuell läggning, religiös tillhörighet och fysiska och psykiska förutsättningar är ett samhälle som skapar goda förutsättningar för tillväxt och utveckling.
Denna mångfald av människor utgör en potential för affärsutveckling i olika former; den är en del av diversity management.
Kommentar: