Miljöövervakning i Skåne

Rapportomslag
Löpnummer:
2014:27
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-87423-70-3
Publicerad:
2014
Sidantal:
210
Detta är länsprogrammet för regional miljöövervakning 2015-2020. Länsprogrammet tar upp generellt den miljöövervakning som sker i länet och visar vilken regional miljöövervakning som finansieras av statliga medel. Regional miljöövervakning har som målsättning att följa miljötillståndet i länet över tiden och användas till att följa upp om vi når våra miljökvalitetsmål.
Kommentar: