Jämställdhetsstrategi för Skåne

Omslag med vallmoknoppar som spricker upp i motljus.
Löpnummer:
2014:20
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-87423-62-8
Publicerad:
2014
Sidantal:
63
Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Den här strategin regionaliserar de nationella jämställdhetspolitiska målen och formulerar strategiska insatser som behöver göras för att säkerställa framgångar i ett jämställdhetsarbete. Strategin utgör ett stöd för arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering inom länet.
Kommentar: