Uppföljning av natur och friluftsliv inom statligt skyddade områden

Omslag
Löpnummer:
2012:12
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-90-86533-93-9
Publicerad:
2012
Sidantal:
24
Detta program är en plan för uppföljning av bevarandemål inom statligt skyddade områden. Programmet hanterar riktlinjer för uppföljning av biologisk mångfald och friluftsliv. Prioriteringarna följer tidigare beslutad inriktning enligt programmet "Värna, Vårda, Visa". Programmet anger också med vilka målindikatorer det är tänkt att följa upp satta bevarandemål inom skyddade områden. Till sist finns grovt skattade kostnader och tidsplanering för hur uppföljning inom skyddade områden kan ske.
Kommentar: