Statligt stöd i infrastrukturplaneringen

rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
30
År 2007 tilldelades ett 20-tal myndigheter ett regeringsuppdrag i syfte att stärka myndigheternas engagemang i det regionala tillväxtarbetet. Tre myndighetsgrupper bildades med utgångspunkt i den nationella strategins prioriteringar; Innovation och förnyelse, Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud samt Tillgänglighet. Arbetet redovisades till Näringsdepartementet våren 2009.

På nationell nivå har som en fortsättning på regeringsuppdraget ett initiativ tagits
till fortsatta samarbeten kring frågor om tillgänglighet och regional tillväxt.

Denna rapport utgör redovisning av delprojekt 2 om att hitta former för hur dialogen mellan stat, kommun och region kan utvecklas, inom det fortsatta tematiska myndighetssamarbetet.
Kommentar: